• 中国驻丹麦使馆提醒警惕电信诈骗 2019-11-19
 • 海关严打侵权护航俄罗斯足球世界杯 2019-11-19
 • 南开大学校长龚克:“双一流”建设要务根本、养静气 2019-11-19
 • 这个辅警,是朋友圈最能“吹”的人! 2019-11-17
 • 和顺“四个不放过”严查隐患 2019-11-06
 • 搂住所言延退对于企业和零活就业者或专家型科技工作者而言很恰当,可是对于公务员这一群体来说延退可能导致利益固化行政僵化,这是普罗大众不能够容忍的。 2019-10-30
 • 证监会专项执法行动瞄准股市“黑嘴” 2019-10-30
 • 中国公民出入境通关排队将不超30分钟 2019-10-29
 • 客从八方来 齐赞新疆美 2019-10-22
 • “北京人”发现100年:西方人无意中打开了这扇大门,一代代中国考古学人揭开其神秘面纱 2019-10-18
 • 首份《中国企业电商化采购发展报告》发布 我国企业电商化采购比例已达20% 2019-10-13
 • 菊花-热门标签-华商生活 2019-10-11
 • 环球人物金融科技领军人物榜单 2019-10-02
 • 欧美同学会年会签约73个项目 431亿元将投向河南 2019-10-02
 • 隔代育儿,“晚年”该如何呵护童年(微议录) 2019-09-26
 • 在线字典 -> 在线查询偏旁部首木字旁的字有哪些,木字头,带木字旁的字有哪些?★
  查找部首“”,共找到 1020 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
  笔划汉字拼音笔划汉字拼音
  44pin
  5běn5
  5shù,zhú5wèi
  5zhá5shù
  5te wu le6
  6duǒ6
  6piáo,pò,pō,pǔ6quán
  6shā6xiǔ
  66zhū
  6duǒ6
  6chéng6
  6dāo6qiú
  6jiū6
  6rén6ru
  7biāo,sháo7cái
  7chà,chā7cūn
  7dì,duǒ7
  7gǎn,gān7gàng,gāng
  77lái,lāi
  77
  7máng7
  7shā,shān7shù
  7tiáo7
  7xìng7yáng
  77
  7zhàng7
  7chì7rèn
  7fán7
  7gōng7jié
  7jiu7máng
  7qiān7mián
  7tuō7wɑn
  77xún
  78àng
  8bà,pá8bǎn
  8bēi8chéng
  8chǒu,niǔ8chǔ
  8cōng,zōng8dǒu
  8fāng8fén
  8fēng8gǎo
  8gòu8guì,jǔ
  8guǒ8háng
  88jiǎn
  8jié8
  8lín8méi
  8miǎo8
  8qiāng8ruì
  8shū8shū
  8sōng8wǎng
  88xiāo
  8yǎo8zǎo
  8zhěn8zhī
  8zhù8dōng
  8nán8shì
  8xiān8fèi
  88chǒu
  8chūn8
  8ě8fán
  88huà
  88jìn
  88máo
  8zhān8shēng
  88sōng
  8sōng8
  8xīn8xín
  88yǎo
  88yuán
  8yùn8zhào
  8huà9bǎi,bó,bò
  9bàn,pán9bāo,fú
  99biāo
  9bǐng9chá,zhā
  9chēng9
  9dòng9duǒ
  9duǒ9
  9gān9gǒu,gōu,jǔ
  9jiā9jià
  9jiǎn9jiù
  99
  9lán9lì,yuè
  9líng9liǔ
  9lóng9
  9mǒu9nài
  99níng
  9píng9
  9rǎn9róu
  9shān,zhà9shì
  9shù9tuó
  9tuò9xiá
  9xiāo9
  9yóu,yòu,zhú9zhà
  9zhàn9zhè
  9zhī9zhǐ
  9zhì9zhì
  9zhōng9zhù,zhǔ
  99nán
  9guǎi9shān
  9liǔ9zɑo
  9āo9
  9bēi9
  99chá
  99
  9dài9dàn
  99
  9guǎi9
  9jiù9
  99liǔ
  9méi9
  9niè9qióng
  9róng9sɑ ying
  9sāng9sháo
  9shēn9shì
  9mào9
  9sōng9xiān
  9yǎng9yǎo
  99yǒng
  9zhā9zhù
  10ān10àn
  10bāng10bīng
  10chái,zhài10dàng
  10ér10
  10gé,gē10gēn
  10gǒng10guā,kuò
  10guàng,guāng10guì
  10guì,huì10háng,héng
  10hé,hú10huà
  10huán10jiǎng
  10jiào,xiào10jié,jú
  10jié10jiù
  10juàn10kǎo
  10kuàng10lǎo
  1010luán
  10qī,xī10
  10qiáo10ráo
  10sāng10shuān
  10táo10tìng,tǐng
  10tóng10wéi
  1010xún
  1010yàng
  1010zāi
  10zhēn10zhì
  10zhū10zhuāng
  10zhuō10tiáo
  1010bǎi
  1010
  10kān10bìng
  10chān10chēng
  10chóu10chuí
  1010
  10duò10ěr
  10jiàn10jie
  1010
  10liè10
  1010nuó
  10rěn10rěn
  1010shì
  1010kɑ sei
  10xiáng10xuè
  10xún10
  10zhī10yīn
  10ying10yǒng
  10yǒu10
  10zhān10zhàn
  10chén10zhèn
  1010zuì
  11bēi11
  11cén11fàn
  11fēn11
  11gěng11
  11jiǎn11
  11jué11kǔn
  11lāi11láng
  1111lián
  11liáng11líng
  11méi11mèng
  11po11
  11qǐn11ruǐ
  11shāo11shū
  11suō11suō
  11táo11
  11tīng11tǒng
  1111xiè
  11zhì11zhuō
  1111liǔ
  11jiǎn11
  11gǎn11xiāo
  11zhī11āo
  11bèi11bèn
  11bīn11
  11chén11chǔ
  1111
  11dòu11fēn
  11fēng11xi ki mi
  11hán11huɑ
  11huàn11kuǎn
  1111
  11jiā11jìng
  11jìng11xuān
  11jūn11guā
  1111lòng
  11pēng11qiú
  11rèn11shā
  11sōng11
  11wǎn11wěi
  11wěn11
  11xiɑ11yǐng
  11yǒu11zào
  11zhuāng11zhuō
  12bàng12bàng,bèi
  12bēi,pí12chǔ
  12chuí12chuí,zhuī
  1212
  12fěi12fén
  12gāng12guān
  12gùn,gǔn12guǒ
  12hù,kǔ12hūn
  1212jiàn
  12jiāo12
  1212
  1212láng
  12lēng,líng12liáng
  12luó12mián
  12pái12péng
  12pèng12
  1212qiàn
  12quān12sēn
  12shēn12táng
  12tuǒ12yǎn
  1212yǐ,yī
  1212zhào
  12zhī12zhí
  12zhuó12zōng
  12zǎo12chéng
  1212qín
  12lái12chéng
  1212dòng
  1212zhàn
  1212dìng
  12wǎn12
  12guī12bīn
  12bǐng12cǎi
  12chán12chɑng
  12chēn12chóu
  12cōng12
  12què12dɑo
  1212diɑn
  12fán12
  12fu12geng
  1212guì
  12jùn12guō
  12háo12jiǎn
  12jiē12qiāng
  1212
  12lún12men
  12mi eng12
  12péng12
  12qiàn12qíng
  12quān12ruò
  12shàn12sēn
  12zōu12wǎng
  1212yǎng
  1212
  1212
  1212zhuō
  1212zōu
  8gāng13chá,zhā
  13chá,zhà13chèn
  13chǔ13chuán
  13chuí13椿chūn
  13cōng,sǒng13duàn
  13dùn,shūn13gài
  1313huái
  1313jiē,kǎi
  13jié13
  13lǎn13léng,lèng
  13liàn13lóu
  1313méi
  13nán13pián
  13pǐn13qiū
  13shèn,zhēn13
  13tán13wēi
  13xiē13xuàn
  1313yíng
  13yóu13
  13méi13
  13yáng13xuàn
  13pián13zōng
  1313fēng
  13gài13běn
  1313chu
  13chūn13còu
  1313dié
  13duǒ13
  13jiān13
  1313huáng
  13wěi13huī
  13jiǎ13jiān
  13jiè13jié
  13kuí13kuí
  1313
  13máo13
  1313
  13hɑ ni zɑ wu13róng
  13róu13shen
  13mu le13
  13tíng13tíng
  13tuǒ13wēi
  13wēn13
  13楿kɑ tui lɑ13
  13yàn13yǎn
  13yán13yāo
  1313
  13yuān13zhēn
  14bàng,bǎng14bīn,bīng
  14cuī14fěi
  1414gāo
  14gǎo14
  14huàng14jiǎ
  14jiàn,kǎn14jié
  1414liú
  14míng14mó,mú
  14pán14què
  14róng14shuò
  14sǔn14
  14tāo14tōng
  14wēn14xiè
  14xiè14zhà
  14zhēn14zhī
  14zhū14tuó
  14gàn14méi
  14diān14gòu
  14jiǎ14lián
  14gàng14
  14huà14榿
  14qiāng14gǎo
  14guǒ14róng
  1414zhǎn
  14chén14
  1414dɑo
  14diān14
  14jià14jiàn
  14láng14qiǎn
  14lóng14
  14nòu14nuò
  14pèng14péng
  14qián14qiáo
  14sāng14shā
  14shèng14shí
  1414
  14sūn14táng
  14tiáo14
  14xiū14yàng
  14yǎo14yáo
  1414yuán
  14yuán14zhāi
  14zuì14zhuō
  1415cáo
  15chēng,táng15chū
  1515fán
  15gǎn15héng,hèng
  1515huì
  15jiān15槿jǐn
  15jiū15kāng
  15niè15
  15qiáng15xiàng
  15yīng15zhāng
  15zhū15zhuā
  1515zhuāng
  15biāo15shū
  15léi15lóu
  15cōng15liáng
  15yàng15jiǎng
  15tuǒ15gāo
  15yǒu15cháo
  15cōng15cuī
  1515
  15gài15guàn
  1515guì
  15guī15guī
  1515huà
  15huàn15ji
  1515mán
  1515màn
  15méng15
  15niǎo15qiàn
  15qíng15tuán
  15quán15sēn
  15shā15shǎng
  1515
  15xue15yɑn
  1515róng
  1515zhā
  15zhè15zhù
  16chéng16chú
  16èr16
  16jué16
  16qiāo16qiáo
  16qín16qíng
  16rǎn16ruǐ
  16shē16tóng
  16tuó16
  16yǐn16yuán
  16yuè16zuì
  16zūn16jué
  16ráo16shù
  16cóng16
  1616qiáo
  1616xiàn
  1616zēng
  16chēng16táng
  16chéng16
  16chūn16
  16dào16diàn
  16tán16dōu
  16tuí16
  16fǎn16fén
  16gāo16
  16héng16huì
  1616xiàn
  16zhǎn16jing
  16guì16liáo
  16lào16lìn
  16liú16liǔ
  1616níng
  16nuó16qián
  16qióng16rùn
  16zān16樿shàn
  16sheng16shùn
  16sōng16suì
  1616
  16xi16xún
  16zhí16yún
  16zhēn16zuī
  12fu17biǎo
  1717jiě
  17kuí17lèi
  17lǐn17méng
  17tán17
  17yán17yǐ,yī
  17chēng17qiáng
  17dàng17jiǎn
  17guì17zhì
  17píng17chǔ
  17fēng17gàn
  17huò17huì
  17huǐ17
  17jiǎ17橿jiāng
  1717
  1717lián
  17lǐn17nóng
  1717shū
  17shān17zhái
  17xuán17
  17zuì18chá
  1818mián
  1818tái
  18chóu18guì
  18jiàn18níng
  18bīn18qǐng
  18zhào18dèng
  18chú18chūn
  18gǎo18ge
  18huǎng18
  18jué18
  1818miè
  1818nòu
  18ōu18
  1818
  18qiān18
  18tuán18檿yǎn
  1818yín
  18yǐn18zhuó
  14ju19cuán
  19gāo19yuán
  1919zhū
  19zhū19
  1919chú
  1919fèi
  19huì19jiɑng
  19qiáo19lěi
  19léi19mián
  19qiān19qing
  19sǒu19yōu
  1919zhì
  20xiǎn20niè
  20yǐn20
  2020
  20chèn20
  20è20huái
  20gui20
  20xiāo20
  20yán20櫿yíng
  21jiān21lóng
  21yīng21líng
  21quán21lán
  21zɑng21chán
  21jiu21
  21nóng21xiāng
  21yòu22
  22cóng22shè
  22shuāng22wéi
  2223
  23luán23luó
  23cuán23e mi
  24dǎng24
  24lán25léi
  2525lǎn
  2525
  25zhú26náng
  28líng28guàn


    《新华字典》下载网址://www.kmpqn.tw/softdown.htm

     字典

    更多内容请查看【蓝月亮单双中特网站】。关于带木字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


   
  Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 www.kmpqn.tw 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
  软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版
 • 中国驻丹麦使馆提醒警惕电信诈骗 2019-11-19
 • 海关严打侵权护航俄罗斯足球世界杯 2019-11-19
 • 南开大学校长龚克:“双一流”建设要务根本、养静气 2019-11-19
 • 这个辅警,是朋友圈最能“吹”的人! 2019-11-17
 • 和顺“四个不放过”严查隐患 2019-11-06
 • 搂住所言延退对于企业和零活就业者或专家型科技工作者而言很恰当,可是对于公务员这一群体来说延退可能导致利益固化行政僵化,这是普罗大众不能够容忍的。 2019-10-30
 • 证监会专项执法行动瞄准股市“黑嘴” 2019-10-30
 • 中国公民出入境通关排队将不超30分钟 2019-10-29
 • 客从八方来 齐赞新疆美 2019-10-22
 • “北京人”发现100年:西方人无意中打开了这扇大门,一代代中国考古学人揭开其神秘面纱 2019-10-18
 • 首份《中国企业电商化采购发展报告》发布 我国企业电商化采购比例已达20% 2019-10-13
 • 菊花-热门标签-华商生活 2019-10-11
 • 环球人物金融科技领军人物榜单 2019-10-02
 • 欧美同学会年会签约73个项目 431亿元将投向河南 2019-10-02
 • 隔代育儿,“晚年”该如何呵护童年(微议录) 2019-09-26
 • 上海 股票配资 任选9场开奖结果及奖金 彩票书 江西多乐彩视频开奖 湖北11选5遗漏走势图 69游戏大厅下载 双色球复式玩法中奖多少钱 极速11选5是假的 股票融资买入什么意思 北京pk10是电脑控制吗